Գործառույթներ
Վերադառնալ
Գործառույթներ
ՀՀ, ք.Երևան
Վաղարշ Վաղարշյան 13 ա
press@ccc.am
(+374 11) 900 035
Հայաստանի Հանրապետության Հատուկ Քննչական Ծառայություն
Բյուջետային հատկացումներ
2016-01-27
2016թ. պետական բյուջեով ՀՀ հատուկ քննչական ծառայությանը հատկացվել է ընդամենը 648768.7 հազ. դրամ: Հատկացումը ըստ գործառնական և տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների ներկայացված է ստորև:
2015-01-24
2015թ. պետական բյուջեով ՀՀ հատուկ քննչական ծառայությանը հատկացվել է ընդամենը 593072.8 հազ. դրամ: Հատկացումը ըստ տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների ներկայացված է ստորև: